БОЖИЯТА  БЛАГОДАТ

“Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци” Тит 2:11

Даровете на Божията благодат чрез Христос са безплатни за всеки. Човек може да погине единствено поради своя собствен избор. Бог изявява в Словото Си условията, според които всяка душа ще бъде избрана за вечен живот – послушание на заповедите Му чрез вяра в Христос. Бог избира характера, който е в хармония с Неговия закон. И всеки, достигнал стандарта на това Негово изискване, ще има достъп до царството на славата. Самият Христос казва: „Който вярва в Сина, има вечен живот“.