БОЖИЯТА БЛАГОДАТ 

“да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.” Йоан 17:21

Христос дава на хората диханието на Своя собствен Дух и собствения Си живот. Светият Дух влага цялата Си енергия да действа в човешкото сърце и ум. Божията благодат засилва и умножава способностите ни и всяко усъвършенстване на нашето естество идва в подкрепа на делото за спасяване на души. Чрез сътрудничество с Христос Божиите чеда са едно цяло в Него и в човешката си слабост получават силата да вършат делата на Всемогъщия.