БОЖИЯТА БЛАГОДАТ ДАВА СИЛА ЗА ПОБЕДА

 “Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци” (Тит 2:11)

Когато гледаме към небето и изказваме своите моления пред Бога, като проявяваме безкористна, породена от нашата обич към Исуса Христа любов към другите, които Той е изкупил със собствената Си кръв, ние ще се издигнем над най-мъчителните и прелъстителни изкушения. Смиреното упование и зависимост от Бога са нашата гаранция и сила. “Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога, защото от Него очаквам помощ” (Псалми 62:5).

Във всички случаи хората, с които общуваме или сме свързани, особено ако те са много бедни, трябва да бъдат уважавани и почитани от нас, защото те имат толкова малко неща, които да радват живота им и поради това се нуждаят от помощ. Душите са твърде скъпоценни, за да се отнасяме с тях като с нещо незначително. Те са изкупеното Божие притежание. Онези, които са били подминати и пренебрегнати, ще бъдат издигнати високо от Бога, ако уповават в Него. Божията благодат приема хората такива, каквито са и работи с тях като просветител и възпитател, като използва всеки принцип, на който се обляга всестранното възпитание. Постоянното влияние на Божията благодат учи душата според методите на Христа и всяка противна, зла страст, всеки недостатък в характера биват преобразявани от влиянието на Христовия Дух, докато подейства една нова, подбуждаща сила, изпълнена със Святият Божий Дух по подобие на Божествения образ.

Никога не забравяйте, че мислите дават форма на действията. Повтаряните действия оформят навици, а навиците – характера. И така, ако отдаваме внимание на малките неща, не бива да се боим, че по-големите ще бъдат опетнени и покварени.