БОЖИЯТА ВОЛЯ ИЛИ НАШАТА?

 

Един действителен случай. Осемгодишно момиче много ис­кало да има ролкови кънки. Такива като на неговите приятели, удобни и бързи. Детето настоявало пред своя баща и го умоля­вало ден след ден. Дори оставяло бележки на различни места у дома, с които искало да предразположи баща си и той да отс­тъпи: „Мили тате, моля те, купи ми ролкови кънки! Моля те! Моля те!“

Накрая бащата наистина отстъпил и купил така желани­те кънки. Детето ги сложило на краката си и въодушевено се стрелнало по улицата и се скрило зад ъгъла. Тогава се чул вик и тъп звук от удар. Оказало се, че малко след завоя момичето се подхлъзнало и ударило главата си в стената. Било отведено спешно в болницата, където останало за дълго време.

Понякога и ние умоляваме настойчиво Бог да ни даде нещо. Мислим, че Той не ни обича, когато казва „не“ на нашите по­стоянни молитви. Но много пъти Божият отказ е благословение за нас. Защото, ако продължим да настояваме и Той реши да ни даде това, което искаме, може да се окаже, че ни очаква траге­дия. Божията воля е най-доброто за нас и превъзхожда всичко, което бихме си помислили, представили или пожелали.

Рей Стидмън