БОЖИЯТА ВОЛЯ

Нашите планове не винаги са Божиите планове. Той може да види това, което е най-добро за нас и да ни откаже с най-добри намерения. Но в едно  можем да бъдем сигурни, Той ще благослови и ще използва за напредъка на Неговата кауза тези, които искрено посвещават себе си и всичко, което имат за Негова слава. Когато види, че не е най-добре за тях да удовлетвори желанията им, Той ще уравновеси отказа, като им даде знаци на Своята любов и ще им повери друга служба.