БОГ НИ ПОМАГА ДА ИЗПЪЛНИМ ВОЛЯТА МУ

  “Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет;
 Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във вас и да желаете това и да го изработвате.”
(Филипяни 2:12,13)

Говорете за Божиите благословения. Нека придадем на живота си възможно най-приятен облик. Koгато другите започнат да оспорват, да критикуват, нека решим в себе си чрез мълчание или отклоняване на разговора в друга насока, да пресечем думите, които няма да бъдат изговаряни с разум и мъдрост. Трябва да продължим да очакваме от Господа в смирена молитва и моление, като правим всички усилия да опазим вратата на устните си така, щото да не изговорим несмислена дума, от която лъха неверие.

Можем да говорим с езика на вярата, да упражняваме в дело онези неща, за които сме молили Божията помощ, за да ги вършим. Така изработваме собственото си спасение – като се стремим да помогнем на изпадналите в беда чрез думи на вяра и дела на милост. Бог е Този, Който действа в нас да желаем и да вършим всичко по Неговото благоволение. Безграничното и ограниченото трябва да се обединят, за да се изпълни работата, която трябва да бъде извършена. Бог е обещал да ни даде сила, радост, бодрост и веселие в Спасителя. Когато пребъдваме в Него, тогава думите, които биха хвърлили сянка върху другите, остават премълчани.

Да не забравяме – всеки има някакво тъмно петно в своя живот. Затова нека се стремим, доколкото е възможно, да носим бодрост и надежда в живота на другите. Помислете какво благословение ще бъде това за тях. От своя страна и те ще говорят думи на радост на другите, и така ще дарят сърцата им с лъчи светлина. Когато вършим тази работа, ще бъдем в състояние да разберем, че Бог чува нашите молитви, защото работим в съгласие с тях и изпълняваме задължението, което имаме пред Бога и пред себе си. Ще вършим своята работа с благодарни, изпълнени с молитва сърца и умове, защото с вяра ще се държим за обещанието: “Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите.”

Да, ние ще получим отговори на молитвите си, защото Бог ще действа с неизмерима щедрост, която надминава и най-големите ни очаквания. Помислете тогава, какво скъпоценно свидетелство бихме дали за Бога, защото ще можем да кажем с псалмиста: “Чаках с търпение Господа; и Той се приклони към мене; и послуша вика ми, и изведе ме из гибелната яма, из тинята и калта и постави на скала нозете ми, та утвърди стъпките ми; тури още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог; мнозина ще видят и ще се убоят, и ще уповават на Господа” (Псалми 40:1-4).