БОЖИЯТА ВОЛЯ

“И недейте се съобразява с тоя свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено” (Римляни 12:2).

Ето една опитност, която си струва да преживеем и чийто резултат няма да ни разочарова. Всемогъщият Бог, Който чрез Исуса Христа създаде човека по Свое подобие, днес зове всяка душа да Го познае от опит и да види какъв резултат ще донесе това познание. Подлагани на изпит и опитани от Бога в съгласие с Неговата воля, тези души разбират кое е добро, благоугодно и съвършено в Бога, техния Творец.