БОЖИЯТА ВОЛЯ 

“Понеже това е Божията воля – вашето освещение” (1 Солунци 4:3)

Божията цел във всичките Му отношения с нас е нашето освещение. Той ни е избрал от вечността, за да бъдем святи. Исус отдаде Себе Си за наше изкупление, за да можем чрез вяра в Неговата спасителна сила да станем съвършени в Него. Като ни даде Своето слово, Той даде и небесен хляб за храна на душите ни. Христос ни казва, че ако се храним с Неговата плът и пием Неговата кръв, ще получим вечния живот. Освещението е дело на целия живот. Господ ни говори: “Понеже това е Божията воля – вашето освещение” (1 Солунци 4:3). Искате ли вашите желания и намерения да бъдат в пълна хармония с Божията воля?