БОЖИЯТА ГРИЖА ЗА НЕГОВИЯ НАРОД

“Защото Господ не ще отхвърли людете Си,
Нито ще остави наследството Си
(Псалми 94:14)”

Небесният Господ Бог е в постоянна връзка с падналите жители на този свят. Бог не е безразличен към нашата земя и множеството грижи, които имаме. Господ е представен от словото като снизходително надвесен над земята и нейните обитатели, които са мамени, дразнени и заблуждавани от сатанинските сили. Бог слуша всяка дума, която се произнася.

Господ не е безразличен към народа си и Той ще накаже и укори всеки, които ги подтиска. Той чува всеки стон и слуша всяка молитва. Наблюдава пътищата на всеки, одобрява или осъжда всяко действие. Небесният Господ е разкрит в Библията като въздигащ падналите. Той е приятел на всички, които Го обичат и се боят от Него. Бог ще накаже всеки дръзнал да отклони людете му от пътеките на безопасността, като гледа да ги отчае и притесни в съзнателното им стремление да пазят пътищата на Господа и да достигнат небесните обиталища.

Дори едно врабче не пада на земята без знанието на Нашия небесен Отец. Затова хората трябва да бъдат внимателни да не би със слово или някое деяние да причинят оскърбление на един от Божиите най-скромни люде. Щом малкото врабче не може да падне на земята без това да бъде забелязано от Отца, то без съмнение душите на онези, заради които Христос умря са много съпоценни и нима Бог няма да осъди тези, които причиняват разочарование и болка в сърцата на изкупените от Христовата жертва?…

Кой може да измери или предвиди Божия дар? Векове наред грехът е прекъсвал божествения поток на благодатна милост към човека, но купената със скъпа цена милост и велика любов към падналата раса непрестанно се събирала като съкровище без да изгуби посоката към земята. Бог живее и царува и в Христа Той е излял върху света един изцелителен дъжд. Нашият Спасител е осигурил всичко необходимо за човека.