БОЖИЯТА ГРИЖА ЗА ЧОВЕКА

“Той, който не пощади Своя Собствен Син, а Го даде заради всички нас, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?” Рим.8:32

Бог е дал на човека интелект, за да разбира далеч по-велики и големи неща, отколкото тези прекрасни творения в природата. Бог довежда човека до висшите нива на истината и усъвършенствува ума чрез все по-големи откровения за Божествения разум. В книгата на Божието провидение, в огромния том на живота, на всеки един е отредена страница, и в нея е записана всяка подробност от жизнения му път. Дори космите на главите ни са преброени. Божиите чада са винаги в мислите на своя Небесен баща.

Въпреки, че грехът съществува от векове и непрекъснато се стреми да противостои на потока от милост и любов, идващ от Бога към човеците, любовта и грижовността, с която Бог е обградил човешката раса, създадена по Негов образ и подобие непрекъснато е растяла в щедрост и изобилие. “Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот”. Бог увенча Своята невиждана любов с неоценимия дар на Христа. Чрез жертвата на Спасителя над света се изля един изцелителен прилив на живот и небесна благодат. Това беше Божият дар към света – дар, който никой не може да схване в пълнотата му.