БОЖИЯТА ЛЮБОВ

Божията любов е навсякъде около нас и под различни форми.

Наричаме я милост – това е Божията прощаваща любов.
Наричаме я провидение – това е Божията грижовна любов.
Наричаме я доброта – това е Божията разбираща любов..
Наричаме я Христовото страдание и смърт – това е Божията доказана любов.
Наричаме я щастие – това е Божията окуражаваща любов.
Наричаме я волята Божия –  това е Божията безпогрешна любов.
Наричаме я рай – това е Божията награждаваща любов.
Наричаме я вечност – това е Божията безкрайна любов.