БОЖИЯТА РАБОТИЛНИЦА

 

В момента сме в Божията работилница. Много от нас са груби камъни от кариерата. Но когато се държим за Божията истина, Неговото влияние ни въздейства. То ни издига и премахва от нас всяко несъвършенство и грях, от какъвто и характер да са те. По този начин се подготвяме да видим Царя в Неговата красота и най-накрая да се присъединим към чистите и небесни ангели в царството на славата. Това дело трябва да се извърши за нас именно тук, нашите тела и духове трябва да бъдат подготвени за безсмъртието именно тук.