БОЖИЯТА РЪКА УПРАВЛЯВА ВСИЧКО

  “Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.”
(Ефесяни 6:10)

Бъдещето пред нас таи непредвидими събития, които неминуемо ще се сбъднат и ще променят настоящото положение на нашия свят. Сласти и алчност се борят за надмощие, насилие и омраза ще действат с пълна сила, за да рушат и унищожават. Вдъхновявани от силите на ада, сатанинските представители ще действат с пълна сила, за да изпълнят волята на своя господар. “Нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат” (Данаил 12:10). Всяка истински обърната в Бога душа ще облече всеоръжието на Христа и храбро ще се изправи срещу невидимия противник. Божиите слуги ще разберат необходимостта да бъдат съпричастни с божественото естество…

Днес, сега е нашето време на опасности. Единствената ни сигурност е да ходим в пътя на Христа и да носим Неговото иго. Предстоят тревожни и страшни времена. Ще има много случаи на предадено приятелство и отчуждение. Хората ще се превръщат в наши врагове без никаква причина. Подбудите на божиите люде ще бъдат погрешно тълкувани не само от света, но и от техните братя в църквата. Божиите служители ще бъдат в големи затруднения. От мухата ще се прави слон, само за да се оправдае егоистичното и неправедно отношение на другите спрямо тях.

Работата, която верните Господни слуги са вършили с пълна вяра ще бъде пренебрегвана и омаловажавана, защото техните усилия няма да са придружени от видимо благополучие. Поради неразбиране и погрешно тълкуване на делата им, тези хора ще бъдат покрити с мрачните одежди на безчестието, защото обстоятелства извън техния контрол са объркали работата им. На тях ще сочат като на хора, които не заслужават доверие. И всичко това ще бъде от страна на църковните членове. Затова Божиите служители трябва да се въоръжат с Духа и ума Христов. Нека не се надяват, че ще избегнат оскърбления и погрешно тълкуване. Ще ги наричат ентусиасти и фанатици. Но това не бива да ги обезсърчава. Божията ръка е върху кормилото на Неговото провидение и тя ръководи Неговото дело към прославата на Неговото име.

Бог иска от своя народ да бъде като ярка светлина, която свети в мрака на света. Да се живее примера на Твореца на живота, означава да получиш наградата на небето. Исус вършеше добро. Това ще върши и всеки посветен последовател на Христа, изпълнен със свято чувство на преданост към Бога и дълг към своите близки. Християните трябва да растат в благодатта чрез познанието за истината в Христа Исуса; те трябва непрекъснато да се движат напред и да се доближават до съвършенството на характера.