БОЖИЯТ ГЛАС В МОМЕНТИ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО

Всъщност, те (подтиците за общение) имат тенденцията да се проявяват в мен само когато редовно отделям време за затихване и уединение. Но когато дойдат, те са чудесни.

Пътувате с колата си по повикване за някаква продажба и почти от никъде чувствате, как Бог чрез Светия Си Дух ви казва: „Не се ли радваш, че си Мое дете? Не си ли щастлив, че имаш дом на небето? Не си ли щастлив, че сега Аз съм с теб? Не се ли чувстваш сигурен и в безопасност в Моето присъствие?“ Когато сте в процес на една такава комуникация, целият свят изглежда, че изчезва, колата ви става светилище и оставате само вие с Господа в радостно общение. Как могат да живеят хората без такива моменти, не разбирам.

,,Твърде зает за да се молиш“  Бил Хайбелс