БОЖИЯТ ГОВОРИТЕЛ

”Бог… в края на тия дни ни говори чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете.”

Евреи 1:1,2

Исус е Божият последен и най – автентичен говорител в историята. Чрез Своя безгрешен живот, Своята заместническа смърт и Своето възкресение, Той стана върховен говорител на Бога за всички неща Макар че мъже и жени са говорили за Бога в миналото, никой не е бил равен на Исус. Страховитото даване на закона на Синай, откровението на Божията воля и цел чрез пороиите и жертвената система- всички представляваха истински общения на Бога с човешката раса. Във всички тях Бог говори чрез Свои избрани инструменти. Но Христос е превишаващото ги откровение на Бога за цялото човечество. Въплъщението и победата, спечелена на Голгота, станаха върховно Негово откровение.