„Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито  един, който вярва в Него, но да има вечен живот“.

 (Йоан 3:16)

Божието сърце жадува за Неговите земни деца с любов, по-силна от смъртта. Дарявайки Своя Син, Той излива върху нас цялото Небе в един-единствен Дар.

Чрез този дар, върху нас се излива ден след ден непресъхващият поток на милостта на Йехова. Всяко цвете, с неговите деликатни багри и сладък аромат, е подарено за наша радост, чрез този единствен Дар. Слънцето и Луната са сътворени от Него; няма нито една звезда, красяща небесата, която да не е сътворена от Него. Няма дори парченце храна на масата ни, което Той да не е осигурил за нашата прехрана. Подписът на Христос стои над всичко. Всичко е осигурено на човека чрез един неизразим Дар – Единородния Божи Син. Той е прикован на кръста, за да се излеят към Божието творение потоците на изобилните богатства на Божията любов.

Приемайки нашето естество, Спасителят се свърза с човечеството с връзка, която никога не може да бъде прекъсната. През вечните векове Той остава свързан с нас. „Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син“. Даде Го не само да понесе греховете ни и да умре в жертва за нас, но изцяло Го подари на човешката раса. За да ни увери в Своя неотменен договор за мир, Бог даде Единородния Си Син да стане един от човешкото семейство, завинаги да запази човешкото Си естество. Това е заветът, с който ни уверява, че ще изпълни Словото Си. „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му“. (Исая 9:6) Бог осинови човешко естество в лицето на Своя Син, и то се възнесе с него в небесата. Небето е съхранено в човешкото, а човешкото е обгърнато в лоното на Безкрайната Любов.

Христос се сниши с несравнимо смирение, за да може да въздигне до Божия трон всички, които вярват в Него, и те да седнат заедно с Него на престола Му.