БОЖИЯТ ДАР ЗА ЧОВЕШКАТА РАСА 

“Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16).

Божието сърце жадува за Неговите земни деца с любов, по-силна от смъртта. Дарявайки Своя Син, Той излива върху нас цялото Небе в един-единствен Дар.