БОЖИЯТ ЗАКОН

“Законът Господен е съвършен, възвръща душата” (Псалми 19:7).

Господ не е скрил от чадата Си нищо, което е необходимо за просвещението им. Никой няма оправдание, че е останал в незнание и затова е нарушил закона. Никой не може да каже, че не му е посочен пътя към небето. Не сме поставени да служим на Бога по един мъгляв и неразбираем начин.