БОЖИЯТ ОБРАЗЕЦ Е СЪВЪРШЕН

“докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота”
(Ефесяни 4:13)

Образецът за характер, който Христос направи възможен за постигане е един съвършен образец. Сетивата и чувствата остават объркани при всеки опит той да бъде измерен. Стигаме до въпроса: ”Кой чрез търсене може да открие Бога?” /Йов 11:7/. Въпреки това Той е дал възможността на всеки да стане като Него по характер. 

Никой не може да занесе в небето своите естествени и създадени черти на характера. Онзи, който е останал с тях през време на целия свой период на изпитание и проверка е представял погрешно Христа, като действал според принципи, които Бог не може да одобри. Принципите на духовния живот остават неразбрани от хората, които познават истината, но не я прилагат на дело.

Господ ни призовава към реформиране – ясно и отчетливо реформиране. Онези, в чиито сърца обитава Христос ще разкрият Неговото присъствие в отношението си към ближните. Но принципите на някои са изкривявани толкова продължително време, че вече са изгубили способност да виждат целта, затова рядко я постигат. Как може да се поправи това? Само като внимаваме на Христовата молитва: “Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина. Както Ти изпрати Мен на света, така и Аз ги изпращам в света и заради тях Аз освещавам Себе си, за да могат и те да бъдат осветени от истината” /Йоан 17:17-19/. Няма обиколен път, по който да се осъществи работата на освещаването.