Една бедна и силно вярваща жена се обадила в радиото  и пожелала да  благодари на Бог за всичко, което и е дал. В момента положението и било много тежко, имала проблеми с работата, не ѝ достигали парите за да изхрани децата си, но искала да Му благодари за всяка минута от живота си която и дава, защото Той им помагал и знаела, че тези трудности не са без причина. Тя му благодаряла и Го прославяла.

Един атеист, достатъчно богат, чул това по радиото и се уязвил от думи ѝ. Решил да си достави удоволствие, като се подиграе с непознатата. Мъжът проучил адрес ѝ, позвънил на секретарката си и ѝ поръчал да купи много и всякакви скъпи хранителни продукти, които да стигнат за месец. Момичето се върнало при него с най-хубавото месо, сирене, сладкиши и т.н. Той казал на секретарката си да занесе продуктите на тази жена, и като попита, кой е изпратил храната, да ѝ каже, че тази храна е от дявола.

Когато секретарката занесла продуктите на непознатата, тя била толкова благодарна, че от очите ѝ се стичали сълзи, не преставала да и благодари и целувала ръцете ѝ. Паднала на колене пред нея и благодарила на Бога за този дар, който ѝ донесла и я благославяла. Когато вече трябвало да се разделят, секретарката я попитала:

– А не ви ли е интересно, от кой е тази храна?

Жената отговорила:

– Не, не ми е интересно от кой е тази храна, защото когато Бог нареди, подчинява се даже и дявола.