БОЖИЯТ ШЕДЬОВЪР

 

Винceнт Ван Гог си купил огледало и използвал собствения си образ в много от своите картини. Рембранд също използвал себе си за модел, като направил почти 100 автопортрета. Тези художници са имали добър подход, подобен на този на Самия Бог, Който е използвал Своя образ като модел за венеца на творението Си (Битие 1:27).

Хенри Уорд Бийчър, известният свещеник от 19 век, казва: „Всеки художник потапя четката си в собствената си душа и рисува своето естество в картините си.” Във всичко, което създаваме – произведение на изкуството, музика, литература, дори в децата ни  се разкрива малко от нас самите. Същото е вярно и за Бога: всеки от нас разкрива малко от Неговото естество. Образът може би е загубил блясъка си, но той винаги съществува и винаги може да се възстанови.

Повърхностните промени обаче няма да поправят погрешното у нас. Дрехи, козметика и хирургични процедури могат да ни направят да изглеждаме като останалите, а не като шедьовъра, който Бог е планирал всеки от нас да бъде. Ние се нуждаем от напълно ново „аз” (Колосяни 3:10), такова, което е обновено по Неговия образ и е облечено с дрexите на милосърдие, благост, смирение, кротост и дълготърпение (cт.12).

За да подобрите собственото си „аз”, облечете Божия характер и покажете Неговия образ в цялата Му слава.