БОГ СЕ ГРИЖИ ЗА МЕН

“Не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подпра с праведната Си десница” (Исая 41:10).

Господ поддържа активна комуникация с всяка част от Своето обширно владение. Виждаме Го като приведен към земята и нейните жители. Чува всяка изговорена дума. Чува всеки стон. Слуша всяка молитва и забелязва движенията на всеки.

Бог винаги се е грижил за Своя народ. Христос учи последователите Си, че количеството на небесно внимание, отдавано на всяка личност, е пропорционално на определения му ранг сред Божите творения. Насочва вниманието им към птиците в небето. Нито едно врабче не пада на земята, без знанието на Нашия Небесен Отец. И ако Той се грижи за малкото врабче по този начин, несъмнено душите, за които Христос е умрял, са по-скъпоценни в очите Му. Стойността, която Бог дава на човека, е изявена на Голготския кръст.