ТЪРСЕТЕ БОЖЕСТВЕНАТА, А НЕ ЧОВЕШКАТА МЪДРОСТ

 “и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.”
(1 Йоаново 3:22)

Има една опасност, идваща от склонността да се търси и уповава на човешка мъдрост и ръководство. Такова отношение ще бъде винаги една примка за душите, затова ми е казано да дам сигнал за тревога, за да предупредя моите съработници и да насоча вниманието им към Исус. Всеки, облегнал се на човешка мъдрост прилича на душа, която търси опора в една пречупена тръстика. Казано ми е да посоча Божия Агнец на всички, които изпитват нужда от мъдрост. “Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде. Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.” “Блажен онзи човек, който издържа изпитание; защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят” (Яков 1:5-8Яков 1:12).

“Искайте, и ще ви се даде – казва Спасителят, – търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори” (Матей 7:7,8)…