БОЖИЯТА ПЪЛНОТА

“Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат” (Йоан 1:16).

Христос се стреми да спаси света, не като се съобразява с него, но разкривайки пред него преобразяващата сила на Божията благодат, способна да формира и променя човешкия характер по подобие на Христовия.