БОЖИЯ ЩЕДРОСТ

“А като видя множествата, Иисус се изкачи на планината; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. И като отвори устата Си, ги поучаваше, като казваше: Блажени…” Мат.5

Исус бе ангажиран в Своята особена и свята служба, в която Той разполагаше с всички съкровища на вечността. Божият Син не знаеше мярка в щедростта, с която ги раздаваше. За Него бе радост да служи в делото на Отца. В благословенията си Той обхвана онези души, които щяха да бъдат Негово царство тук, на земята. Исус донесе в света всяко благословение, което бе от значение за щастието и радостта на душите, и пред огромно събрано множество Той изяви богатствата на небесната благодат – несметните съкровища на вечния и пребъдващ Отец.