БОЖИ УЧЕНИК

Започнете още днес да се стремите и да достигнете все по-високо и по-високо. Нека небесните неща имат за вас много по-голяма ценност от земните привлекателни и примамливи неща… Научете се как да се молите; научете се как да давате ясно и разбираемо свидетелство, и тогава Бог ще се прославя във вас. Ако уповавате на Бога, ако предадете душите си на верния Творец, тогава ще изпитате сладостната увереност в Неговата любов.

За повече информация посетете нашия сайт: http://http://facebible.bg/