БОКЛУКЧИЙКАТА МЕРИ

 

Тя била облечена в дрипи, живеела в евтина квартира всред купища отпадъци и през по-голямата част от времето си ровела в кофите за смет. След като жената, известна всред своите съседи като „боклукчийката Мери”, била приета в психиатрична болница, местният вестник публикувал нейната история. За изненада на полицията, в мръсния й апартамент открили ценни книжа и влогови книжки, които показвали, че тя притежава най-малко един милион долара.

Състоянието на тази жена било сърцесъкрушително. Но от Божия гледна точка има още по-трагични примери на „богати” хора, които преживяват на „боклука”. Ако християните се оставят да бъдат контролирани от злоба, омраза, завист, гордост, нетърпение или ожесточеност, те всъщност избират да преживяват от отпадъците на света.

Това би било разбираемо, ако нямаха източници, от които да черпят. Бихте очаквали такова поведение от хора без вяра в Христос. Но случаят при вярващите не е такъв. Ние имаме Словото на истината и помощта на Святия Дух. Нямаме извинение, ако се ровим в мръсотията на греха, когато Божията сила е на наше разположение.

 

Баща небесен, прости ни, че се храним с „боклук”, когато Ти си приготвил богати трапези за нас. Помогни ни да „отхвърлим всяка нечистота” (Яков 1:21) и да се наситим от Твоята доброта.

 

“Като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви.“  Яков 1:21

 

ЕДНО ВКУСВАНЕ НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ МОЖЕ ДА НИ НАКАРА ДА ИЗГУБИМ АПЕТИТА СИ ЗА СВЕТА.