БОЛЕСТТА НЕ ИДВА БЕЗ ПРИЧИНА

Болестта никога не идва без причина. Пътят се подготвя и тя бива поканена посредством пренебрегването на здравните закони. Мнозина страдат заради нарушенията на родителите си. Макар че не са отговорни за тях, все пак са длъжни да научат какво е и какво не е престъпване на здравните закони. Би трябвало да избягват погрешните им навици и с правилен начин на живот да постигнат по-добро здраве.

Голям брой хора страдат и поради собствения си лош начин на живот. Те пренебрегват здравните принципи чрез погрешните си навици за ядене, пиене, обличане и труд. Неизбежни са последиците от нарушаването на природните закони. Връхлита ги болест и мнозина, без да отчитат истинската причина за мъките си, започват да роптаят срещу Бога. Той обаче не е виновен и отговорен за страданията, идващи в резултат на пренебрегването на природните закони…

Често причината за болестта е невъздържаното ядене и онова, от което най-много се нуждае тялото, е да се отхвърли поставеното върху него ненужно бреме.

Диета и храна – Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/