По време на подготвителен лагер през лятото, треньорите на един футболен отбор носели тениски с надпис, който да подтикне играчите им към максимум усилия. Мотото гласяло: „Всеки ден трябва да избирате: Болката от дисциплината или болката от съжалението”. Дисциплината е тежка и е нещо, което се стараем да избегнем. Но в спорта и в живота, краткотрайната болка често е единствения път към дългосрочната придобивка. Твърде късно е да се подготвяме в разгара на битката. Или сте готови за предизвикателствата на живота, или ще ви преследват мисли като „ами ако”, „само ако” и „трябваше”, които съпровождат провала. Това е болката на съжалението.

Някой е определил думата съжаление като „разбираемо и емоционално неодобрение на лични минали действия и поведения”. Болезнено е да гледаме назад към своите решения през лещите на съжалението и да чувстваме товара на провалите си. Такъв е случаят с псалмиста. След период на личен провал и грях, той пише: „Много ще бъдат скърбите на нечестивия; но онзи, който уповава на Господа, милост ще го окръжи” (Псалом 32:10). В яснотата на преценката след събитието той вижда мъдростта на живот, който се стреми да прослави Бога – живот, който не е необходимо да бъде белязан със съжаление.

Дано нашите решения днес да не доведат до съжаление, а да бъдат мъдри и да прославят Бога.

„Много ще бъдат скърбите на нечестивия; но онзи, който уповава на Господа, милост ще го окръжи.“ Псалом 32:10

СЕГАШНИТЕ РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯТ БЪДЕЩИТЕ НАГРАДИ.