БОРБА С ТОКСИНИТЕ

Проучвания подсказват, че плодовете и зеленчуците всъщност могат по-добре да предпазват в дългосрочен план  функцията на белите дробове,  отколкото  която  и  да  било  комбинация  от  антиоксиданти. Според други данни плодовете се явяват най-мощното средство за пре­дотвратяване смъртността от хронично-обструктивна белодробна болест (ХОББ).   Пълнозърнестите  храни,  изглежда,  също  имат  превантивно въздействие за тази болест.  Някои смятат, че превантивните вещества в плодовете и пълнозърнестите храни,  включително разнообразието  от антиоксиданти, вероятно предпазват чрез предотвратяване на някои дъл­готрайни последици от замърсяването на въздуха от околната среда. Освен това учените разкриват все повече  фитохимикали  (вещества, намиращи се само в растенията), които помагат на хора от всякакви въз­расти да се справят с множество токсини от средата.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“