Един човек отишъл при своя свещенослужител за съвет. В ръка държал много листове хартия, на които бил написал своите оплаквания против съпругата си. След като го слушал с часове без да го прекъсне, проповедникът не могъл да се сдържи и го попитал: „Ако тя е толкова лоша, защо се ожени за нея?” Човекът веднага отговорил: „Тя не беше такава в началото!” Свещенослужителят попитал: „Искаш да кажеш, че тя е станала такава, защото се е омъжила за теб, така ли?”

Независимо дали този разказ е истински или не, той ни учи на важен урок. Понякога чувствата ни към нашия брачен партньор могат да охладнеят. Но любовта е много повече от чувства – тя е посвещение за цял живот.

Макар че повечето хора решават да се оженят само поради любовта, в някои общества хората все още се женят чрез сватовство. В живота на Исаак и Ревека, описан в книгата Битие, любовта идва след женитбата. В 24 глава се казва, че Исаак се оженва за Ревека и след това я обикна (ст.67).

Библейската любов означава нашето желание да правим това, което е добро за другия. Към съпрузите са отправени наставления да „обичат жените си както своите тела.” (Ефесяни 5:28).

И така, като живеем в покорство на Господа, нека да пазим своите брачни обети да обичаме „докато смъртта ни раздели”.

 

“Радвай се на живота с жената, която си възлюбил, през всичките дни на суетния си живот, които са ти дадени под слънцето.” Еклисиаст 9:9

 

ЛЮБОВТА Е ПОВЕЧЕ ОТ ЧУВСТВО. ТЯ Е ПОСВЕЩЕНИЕ.