БРАТЯ

Двама братя имали обща ферма, в която работели. Единият от тях бил неженен, а другият имал съпруга и много деца. В края на работния ден братята разделяли получената реколта по равно.

Но един ден самотният брат решил, че е по-справедливо брат му да вземе по-голям дял и от този момент той всяка вечер нарамвал един чувал зърно от своя дял и го занасял в хамбара на брат си.

По същото време жененият брат си рекъл, че има деца, които ще му помагат и че е редно самотният му брат да вземе повече, защото си няма никой. Ето защо и той вземал по един чувал зърно и го занасял тайно на брат си.

Така продължило известно време и братята с изненада установявали, че запасите им от зърно не намаляват. Но една нощ те се сблъскали в тъмнината. И тогава се досетили какво всъщност са правили толкова време.

Оставили чувалите и се прегърнали.