БРЕМЕ ЗА ДУШИТЕ

“Но ти говори това, което приляга на здравото учение” Тит 2:1

Божиите служители могат да общуват с Христос и да следват Неговият пример във всичко – в чистотата на живота, в себеотрицанието, в благотворителността, в прилежността и постоянството. Да печелят души за Божието царство – това е тяхното най-голямо и първо съображение. Работят със скръб за греха и с търпелива любов – както Христос работеше, полагайки решителни и непрекъснати усилия.