БЪДЕТЕ БУДНИ

„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като ревящ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете са нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ни в света“ (1 Петр. 5:8,9).

Нека всяка душа да бди. Врагът е по петите ви. Бдете, като наблюдавате усърдно да не би някой внимателно скрит, майсторски капан да улови онзи, който не го е видял. Нека безотговорните и равнодушните да внимават да не би Господният ден да дойде за тях като крадец през нощта. Мнозина ще се отклонят от пътя на смирението и като отхвърлят игото на Христос, ще ходят по непознати пътеки. Заслепени и объркани, те ще изоставят тясната пътека, която води към Божия град.

Онези, които побеждават, трябва да внимават, защото Сатана е оплел света с грях и суеверие и се стреми да отклони и последователите на Христос от техния Водач. Не е достатъчно да отбягваме големите опасности и рисковани объркващи ходове. Трябва да останем близо до Христос, като Го следваме в пътя на себеотрицанието и саможертвата. Намираме се във враждебна страна. Онзи, който беше изхвърлен от небето, дойде на земята с огромна сила. С всяка възможна заблуда и измама той търси души, които да плени. Ако не стоим постоянно на пост, ще паднем като лесна плячка на безбройните му заблуди.

Всичко сега е облечено в сериозност и тържественост, които вярващите в настоящата истина трябва да осъзнават. Те трябва да работят в подготовка за Господния ден. Скоро Божиите съдби ще дойдат на света и ние се нуждаем от приготовление за този велик ден.

Времето е ценно. Разполагаме с малко дни да бъдем изпитани, нека се приготвим за безсмъртния живот, който ни очаква. Нямаме никакво време да блуждаем наслуки. Трябва да се страхуваме да не се подхлъзнем и отделим от Божието Слово.

Ако изцяло се интересуваш от истината и подготвителната дейност за това време, ще бъдеш осветен от истината и ще придобиеш годност за безсмъртие. Цялостната дейност по приготовление трябва да продължи при всички, които изповядват истината, докато застанем пред Божия трон оправдани, без петно и бръчка или каквото и да било друго нещо. Бог ще ни очисти, ако Му се предадем Той да извърши този процес на очистване.