БЪДЕТЕ ВЕРНИ НАСТОЙНИЦИ

 “А Той им рече: Затова, всеки книжник, който е учил за небесното царство, прилича на домакин, който изважда от съкровището си ново и старо.”
(Матей 13:52)

Истината непрекъснато обогатява своя получател. Умовете на хората, които приемат истината, стават все по-дейни. Когато упражняват своите таланти и се стремят да усъвършенствуват всяка способност, техните умствени и духовни сили укрепват, защото там, където има духовен живот, има и развитие и растене. Ако бъдат правилно използвани, съкровищата на поставените от Бога настойници никога няма да се изчерпят.