НИКОГА НЕ ОТСТЪПВАЙ ОТ ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРИНЦИПИ

 “На тях Аз ще дам в дома Си и вътре в стените Си
Спомен и име по-добро от синове и дъщери;
На тях ще дам вечно име,
Което няма да се заличи.”
(Исая 56:5)

Никога, никога не се поддавай на изкушението да пожертваш християнските принципи, само за да удовлетвориш критериите на света. Бъди твърд и верен, защото си изкупен със скъпа цена. Личният ти дълг към твоя Спасител може да не минава през гладки пътеки, защото нашият Изкупител никога не вървя в пътеките на себеугаждането и личния интерес. Той живя не за да угоди на желанията Си. Напротив, Той излезе извън стана, понесъл нашите укори. Където и да те постави Божият промисъл, Бог ще те укрепи и ще ти даде сили да останеш твърд във вярата. Нека нищо не застава между твоята душа и Бога…

Христос не ни остави само някакви бегли указания за посоката, в която да вървим, а дойде на земята, за да бъде наш Учител. Той не ни остави някакви обикновени наставления как трябва да се покоряваме, а чрез Собствения Си живот ни остави пример за това. И така, Той е нашият истински Помощник. Като върви пред нас, Исус поваля пречките в пътя ни и ни зове да Го следваме по стъпките Му.

Нашият благословен Спасител казва: “Дойдете след Мене… Аз съм Пътят, и Истината, и Животът… Който Ме следва, няма да ходи в тъмнината” (Матей 4:19Йоан 14:6Йоан 8:12).

Христос служи като верен и покорен Син, затова казва: “Аз упазих заповедите на Отца Си” (Йоан 15:10). Освещението е послушание през целия живот. За нас е велика чест да останем съработници на Христа. “Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си” (Матей 11:29).