БЪДЕТЕ ЕДИННИ! БЪДЕТЕ ЕДИННИ!

 

Да предположим, че ние се стремим постоянно да поддържаме в сърцата си връзки на християнска любов. „Но имаме това против тебе – казва Верният Свидетел – че си оставил първата си любов” (Откровение 2:4). „Ще дойда при тебе (скоро) и ще дигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш” (Откровение 2:5). Защото, ако сме разделени един от друг, ще сме разделени и от Христос. Ние трябва да стоим единни. Бъдете единни! Бъдете единни! Не позволявайте на Сатана да хвърли своята пъклена сянка между братята. Бъдете единни: съединението прави силата!

За да постигне успех, една църква трябва да има хора, на които може да разчита в трудно време. Това са онези, които винаги са верни на Бога – несебелюбивите, проявяващите повече интерес към Божията работа, отколкото към каквото и да е друго. Ако искаме църквата да е в добро духовно състояние трябва да има няколко застъпнически групи от мъже и жени. Църковните членове, които ще участват трябва да са в добро духовно състояние. Не трябва да изкарват информация от поверените им проблеми, които ще се застъпват за тях пред Исус Христос.