БЪДЕТЕ И ВИЕ ГОТОВИ

„Затова, бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде“ (Мат. 24:44).

Да предположим, че днес Христос се яви в небесните облаци; кой ще бъде готов да го посрещне? Да предположим, че бъдем пренесени в небесното царство точно такива, каквито сме. Ще бъдем ли готови да се присъединим към Божиите светии, да живеем в хармония с царското семейство, с чадата на Небесния Цар? Каква подготовка сте извършили за съда? Примирили ли сте се с Бога? Търсите ли как да помогнете на онези, които ви заобикалят, които са в дома ви, на онези, които са в съседство, с които контактувате, които не пазят Божиите заповеди? Запомнете, че изповядването не струва нищо без практика, която прониква в ежедневния живот. Бог знае дали наистина пазим закона Му. Той знае точно това, което вършим, точно това, което мислим или говорим. Приготвяме ли се да посрещнем Царя? Когато Той дойде в небесните облаци в сила и голяма слава, ще бъдете ли в състояние да кажете: „Ето, този е нашият Бог; чакахме Го и Той ще ни спаси“ (Исая 25:9)? На онези, които могат да кажат това, Христос ще рече: „Елате при Мене. Вие ме обичахте на тази земя, обичахте да вършите волята Ми. Сега можете да влезете в Светия град и да приемете венеца на вечния живот“.

Ако беше възможно да ни допуснат до небето такива, каквито сме, колко от нас щяха да са в състояние да погледнат Бога? Колко от нас имат сватбената премяна? Колко от нас са без петно или бръчка, или каквото и да е такова нещо?

Сега е нашето време за изпитание и закаляване – време, в което трябва да очистим одеждите на характера си в кръвта на Агнето.