БЪДЕТЕ ЛЪЧЕЗАРНИ ХРИСТИЯНИ

“Потърсих Господа; и Той ме послуша,
И от всичките ми страхове ме избави.
(Псалми 34:4)”

Не говорете за грешките на другите. Погрижете се за вашата собствена градина. Вижте дали вашето сърце е очистено от Божията сила. Когато дойде беда, вместо да излизате от търпение, да нервничите и се притеснявате, идете по-добре при Господа и споделете всичко, което ви гнети… Не отивайте при човешки приятели, защото и те са натоварени с бреме, което е достатъчно тежко за тях…

Не мислете, че като възложите товарите си върху другите, ще намерите облекчение. Елате направо при Бременосеца и Му разкажете всичко. Вярвайте, че Той може и желае да посрещне нуждите и обстоятелствата на вашия случай. Когато със съкрушена душа пристъпвате в подножието на кръста, когато имате вяра в заслугите на един разпнат и възкръснал Спасител, тогава ще получите от Него сила. Като излеете безпомощната си душа пред Исус, Той ще ви даде в замяна мир, радост, сила и кураж. Тогава ще можете да кажете на някой друг, колко скъп е за вас Христос. Кажете: “Търсих Го и Го намерих тъй скъпоценен за душата ми”.

“И ще имате мир” Как? Чрез един жив опит. Защото Христовото иго е иго на търпение, благородство и дълготърпение. Тези които приемат Неговата кротост и смирение се учат, също така, и как да се обичат един друг с любовта която Той проявяваше към тях. Такива души достигат точката, след която отказват да критикуват или осъждат другите. Те научават, че им е възложена работа, която никой друг не може да извърши вместо тях – работата да опознаят Христа. Когато поставим себе си в Неговите ръце, Той ни показва възможностите и вероятностите, които са пред нас и ни моли да прибегнем за помощ до Онзи, Който е безкрайно по-високо от грешните човешки същества.