БЪДЕТЕ ПЛАМЕННИ В МОЛИТВАТА

Бъдете пламенни в молитвата и в сиидбата на Светия Дух. Това, от което се нуждаем, е вдъхващото живот влияние на Светия Божий Дух. „Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на силите.” Молете се непрестанно и бдете, като работите в съответствие с молитвите си. Когато се молите вярвайте, уповавайте на Бога! Сега е времето за късния дъжд, когато Господ щедро ще дава Своя Дух. Бъдете пламенни в молитвата и бдете в Духа.