БЪДЕТЕ ПОЖЕРТВУВАТЕЛНИ КАТО ХРИСТА

  “А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.”
(2 Коринтяни 9:6)

Притежаването на богатства отваря пътища за големи изкушения и опасността душата да стане сребролюбива и егоистична, да трупа имот върху имот, да влага пари в къщи и земи, когато те трябва да бъдат давани на Бога. Мнозина си служат със средствата за да угаждат на стомаха си, да бъдат в крак с моди и увлечения, да си строят огромни къщи. Те не следват примера на Христа, който отдаде Себе Си за доброто на света, така, че хората да бъдат избавени от властта на сатана.

Но ако тези, които притежават значителни средства, последват примера на Христа, техните сърца ще се изпълнят с добродетелност и тогава те ще могат да помогнат за прогласяването на истината в градовете, по малките и големи пътища, и да се разнесе благовестието до всички народи…

Божието дело трябва да се поддържа от десятъци, дарения и приноси. Днес Бог приканва всички Свои настойници да дадат придаденото им от Него. В съкровищницата трябва да се влива непрекъснат поток от средства, за да не се възпрепятства делото. На някои Бог е възложил да умножават земни богатства, които да бъдат върнати на истинския Господар, защото те (средствата) може да са необходими за напредъка на Божието дело по земята. Бог изисква от верните си настойници да бъдат изрядни в десятъка, а освен него Той иска от тях дарения и приноси.

Господ Исус не изисква нищо повече от последователите Си, отколкото Той сам извърши. Всеки, който е себепожертвувателен и себеотрицателен заради делото на Христа, следва Неговия пример. Исус остави царствената си одежда и корона и се отказа от величието на небесната си длъжност. Той стана беден, та чрез Неговата бедност ние да наследим вечните съкровища. Христос отдаде не само богатството Си, но и Своя живот и с тази върховна проява на себеотрицание и саможертва Той успя да премахне всяка пречка за онези, които искат да влязат в Неговото царство.

Другите, които в този живот не са изложени на изкушението на богатството, нямат основание да се оплакват, защото Князът на живота е споделял заедно с тях същия недоимък и бедност. Той бе изкушаван във всичко както нас; и Той, като мнозина от нас живя бедно, за да ни покаже как можем да издържим и да противостоим на изкушенията на сатанинските сили…

Господ Исус ни приканва да станем Негови съработници. Той е собственикът и правоимащият на всичко, което притежаваме. Днес можем да покажем любовта си към Него чрез желанието да помогнем в делото Му.