БЪДЕЩАТА СЛАВА НА СИОН

Четвъртата глава на Исая е изключително кратка. Само шест стиха. Пет от тях ни описват бъдещата слава на Сион. Онова, което Божият град, Божият народ ще преживее в бъдещето, когато бъде прославен. Това ще бъде една славна опитност. Плодът на земята ще бъде изряден, съвършен, достоен за хората, които ще го ядат. Останалите в Ерусалим, онези, които са оцелели, които са записани за живот, те ще бъдат наречени святи. Защото Бог ще измие греховете им чрез дух на съдба и на изгаряне. Грехът ще бъде изгорен. Няма да има дори спомен за него. И най-вече, Божието присъствие ще бъде над тях. Денем ще ги пази от слънцето чрез облак, както е правил това с евреите в пустинята, когато ги е извел от робството в Египет. Вечер облакът ще се превръща в пламтящ огън и ще ги пази и защитава, както е правил за Своя народ в древността (Исая 4:2-6). Това ще бъде една славна картина. Но за кой ден говори Бог чрез Своя пророк? Кога ще се случи това?

Това много напомня за едни стихове от последната книга на Библията, книгата Откровение. Но преди да прочетем тези стихове, нека видим и едни други, представени също от пророк Исая: „Те ще построят къщи, и ще живеят в тях; ше насадят лозя, и ще ядат плода им.” (Исая 65:21). Това е предпоследната глава от тази книга. В нея се говори за бъдещето, за новата земя, която Бог е приготвил за онези, които го следват. Пророк Даниил, говорейки по тази тема казва: „И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоят народ, ще се повдигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откакто народ съществува до онова време; и в онова време твоят народ ще се отърве, – всеки, който се намери записан в книгата.” (Даниил 12:1). А Йоан допълва тази картина по следния начин: „Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: Тези облечени в бели дрехи, кои са? И откъде са дошли? И казах му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които идват от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек; защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.” (Откровение 7:13-17).

Кога ще се случи това? За кой ден ни говори Бог чрез Своите пророци? За деня, когато всички, които са били верни на Бога, които са Го следвали, някои от които са загубили живота си заради вярата си в Бога, бъдат взети на небето при Второто пришествие на Исус. Някои от тях са били възкресени, други, които са останали живи са били преобразени в миг на око и всички заедно са били заведени до престола на Бога, Новият Ерусалим, тронната зала на универса. Тук те са търпяли скърби, глад, страдания, заради вярата и не само, но там те ще забравят за всичко това. Бог ще им даде достъп до дървото на живота, за което се казва че „листата на дърветата бяха за изцеление на народите.” (Откровение 22:2). Това ще бъде едно славно време. Това Бог е приготвил за тези, които Го обичат и искат да Го следват, където и да отиде. А ти, скъпи приятелю, искаш ли да бъдеш част от тази група? Бог е приготвил тази слава и за теб. Хвани се здраво за ръката на Бога и му бъди верен, каквото и да се случи. Всеки ден общувай с Него в молитва. Прави всичко това от любов към Него и Той ще ти подари вечния живот. Зашото Исус казва: „Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.” (Йоан 3:36). Ще повярваш ли в Божия Син?