БЪДЕЩЕ МАРКИРАНО С БЕЗПОКОЙСТВО

Нещо, което докарва болест и на тялото, и на ума при почти всички, е чувството на недоволство и роптанията. Такива хора нямат Бога, нямат надеждата, която стига чак „отвътре завесата“ и която е котва за душата – сигурна и здрава. Всички, които изповядват тази надежда, ще очистват себе си, както е Бог чист. Такива хора са защитени от неспокойни копнежи, оплаквания и недоволства. Те не се взират постоянно в злото, нито се занимават с „взети назаем“ трудности. Виждаме мнозина обаче, които преживяват предварително време на трудности. Цялото им бъдеще е маркирано с безпокойство. Сякаш за тях няма утеха, но постоянен страх и очакване на някакво ужасно зло.

,,Ум характер личност” – III том  Издателство ,,Нов живот”