БЪДИ ВЪЗСТАНОВЕН

Спасителят ни съжалява, дори когато страдаме от немощи, причинени от собствения ни погрешен курс на действие. В Него има изцеляваща сила за нас. Той знаеше, че тези, които Го умоляваха за помощ, сами си бяха навлекли болестта; но въпреки това Той не отказа да ги излекува. Христос чувства проклятието на всеки страдалец. Когато зли духове разкъсват човешкото тяло, Христос чувства проклятието. Когато треска изгаря потока на живота, Той чувства агонията. A Той е точно толкова готов и желаещ да изцели болния сега, колкото когато беше лично на земята. Той правеше Свой собствен всеки един случай на нужда и болка. С власт, която дори не потреперва, изгонваше злите духове, обладали ума и тялото, докато болката на страдалците правеше цялото Му същество да потрепери. В цялото Му лекуване беше силата на Неговата любов. . . . Неговите чудеса бяха част от Неговата мисия. . . . Той знае как да изговори думата „Бъди възстановен напълно” и след като е излекувал страдалеца, казва: „Иди си и не съгрешавай вече.”

Битката за твоя ум (biblebg.com)