„Бъди ПРОАКТИВЕН“ за успешно общуване

Д-р Стивън Кови

Тази идея насърчава хората да живеят според това, което той нарича техен „Кръг на контрол“, а не „Кръг без контрол“.

Когато живеете в своя Кръг на контрол, през повечето време контролирате единствения човек, когото наистина можете – себе си. Това е противоположно на живота в Кръга без контрол, където хората прекарват времето си в опити да контролират другите. Проактивните хора живеят живота си в техния Кръг на контрол и е по-вероятно да общуват с благодат от хората, които прекарват живота си в Кръга без контрол.

Истината е, че не можете да контролирате вашия партньор, деца, братя/сестри, родители или роднини. Всъщност можете да контролирате само себе си. Затова когато някой ви каже нещо неприятно, вместо да използвате енергията си да се опитвате да ги променяте, е много по-полезно да използвате това време да подготвяте своята реакция на мир и благодат. Както споменахме по-рано, между това, което някой казва на вас, и вашата реакция има „пространство“. Затова преди да отговорите, не забравяйте да направите три неща в това „пространство“:

  • спри
  • помисли
  • избери

Хората, които много-много не се замислят за изграждане на здрави семейни връзки, живеят в техния Кръг без контрол. Вместо да избират внимателно реакцията си, когато говорят с член от семейството, те обвиняват другия, че е започнал разправията, и смятат, че е оправдано да обиждат другия човек. Тези хора реагират реактивно, вместо да избират да бъдат проактивни.

Хората често ни казват, че е твърде трудно да се живее по такъв начин – като внимаваме да не нараним чувствата на близките си.

Но вечната книга ни насърчава: „Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай злото чрез добро“ (Римляни 12:21).

Уили и Илейн Оливър

Превод: Йорданка Дейчева