Бъди светлина!

“Близо е великият ден Господен. Близо е и много бърза!” Софония1:14

Тръгни със смирена вяра и Господ ще върви с теб. Но бди в молитва! Това е науката на твоята работа. Силата е от Бога. Работи в зависимост от Него, помнейки че си Негов съработник. Той е твой Помощник. Твоята сила идва от Него. Той ще бъде твоя мъдрост, твоя правда, твое освещение, твое изкупление. Вземи игото на Христос, ежедневно се учи от Него на Неговата кротост и смирение. Той ще бъде твоя утеха, твоя почивка.