БЪДИ СМЕЛ

 “Бъди силен и смел; защото ти ще разделиш в наследство на тия люде земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам.”

(Исус Навиев 1:6)

 

На човека е възложено да разкрие пред света онова, което Христос е вложил в сърцето му. Чрез божествената благодат човек става участник на божественото естество, като избягва произлязлото от сластите разтление в света. Висшите сили на приелия Христа човек се укрепяват и облагородяват. Такава душа става способна за служене на Бога…