БЪДИ СПОКОЕН

„И в дните на Юдовия цар Ахаз, син на Иотама, Озиевия син, сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей Ромелиевият син, възлязоха против Ерусалим за да воюват против него; но не можаха да го завладеят.”

Исая 7:1

Пророк Исая служил по време на царуването на няколко царе. Единият от тях бил цар Ахаз. Веднъж срещу него се повдигнали на война двама от царете на околните народи. Те се съюзили заедно и така армията, която приближавала града станала двойна и изглеждала страховито. Царят много се уплашил от новините за двете съюзили се армии. Но Бог никога не оставя Своите деца. Той изпратил пророк Исая с вест до него:

„Гледай да си спокоен; да не се уплашиш нито да се покажеш малодушен поради тези две опашки на димящи главни, – поради яростния гняв на Расин и Сирия, и на Ромелиевия син.” (Исая 7:4). „Не се притеснявай, това, което са намислили няма да стане. Аз държа под контрол всичко. Но да знаеш, „в течение на шестдесет и пет години Ефрем ще се съкруши така че да не е вече народ,” (Исая 7:8). Аз ще унищожа този народ. Войната е моя, а не твоя!”

„Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.” (Ефесяни 6:12).

Днес, макар че няма физическа война срещу нас, ние вземаме участие в една много по страшна и грандиозна война, тази срещу духовните сили на нечестието. Сатана е много разярен срещу тези, които уповават на Бога. Той ги мрази и иска да ги унищожи, да ги заличи от земята. Събира и изпраща своята армия от милиони демони, за да изкушават и обезърчават верните на Бога деца. И пред тази армия на мрака, мнозина треперят. Те си мислят, че не могат да устоят на изкушението и не могат да спечелят борбата със злото. И са прави. Но тази борба е на Господа. Той вече веднъж е победил сатана, когато е умрял на Кръста за нас. Той е победен враг. И въпреки това, силата му е голяма. Никой слаб, смъртен, грешен човек не може сам да устои срещу хитростите на дявола. Но тук има добра новина: Ние не сме сами в битката. Исус е заедно с нас в тази война. Той може да победи врага. Ние само трябва да Му се доверим.

Приятелю, Исус и на теб ти казва днес: „Гледай да си спокоен;”. Освен това ти казва: „Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни.” (Изход 14:14). В цялата Библия, темата за страха е най-дискутирана. 366 пъти е записано изречението: „Не бой се!”. Това е по един път за всеки един ден от годината, дори и за тези, които са високосни. Ако повярваш в Божиите обещания, можеш да бъдеш спокоен за всеки ден от твоя живот. Да, сатана ще воюва срещу теб, ще те изкушава, ще се стреми да те отчая, да те отдели от Бога, но ако ти представяш в молитва всичко, което те тревожи и плаши, Бог ще ти даде сила и кураж да се изправиш срещу всичко. Една мисъл гласи: „Този, който коленичи пред Бога, може да се изправи пред всичко.” Бог те обича и ще воюва за теб, а ако Му се довериш, ще останеш спокоен.