БЯЛ КАТО СНЯГ

„Елате сега за да разискаме, казва Господ; ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.”

Исая 1:18

Това е продължение на призива на Бога към Израил, за който говорихме в предната публикация. Прави силно впечатление, че навсякъде в Библията, Бог взима инициативата. В Битие трета глава, след като Адам и Ева съгрешили, Той отишъл в градината и потърсил човека. В по-късните времена, чрез посредничеството на пророци, Той отново призовава хората към покаяние. И отново е готов да им прости.
Бог ни кани да отидем при Него. Той призовава Израил: „Елата сега, за да разискваме…”. Бог не иска хората, макар и грешници, да бягат от Него. Той ги призовава да отидат при Него в молитва. Готов е да разисква с тях. „Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.” Бог призовава всеки грешник да дойде при Него и да изповяда греха си. В замяна ще получи опрощение. Неговата дреха ще стане бяла като сняг.
Не е късно за теб. И днес Бог те призовава да отидеш при Него: „Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповяда и оставя ще намери милост.” (Притчи 28:13). И днес Той ти дава обещанието за прощение. От теб се изисква да не криеш престъпленията си. Занеси своя товар на греха пред Исус и го остави пред Неговите крака. Той ще го хвърли в морските дълбочини, от където никой няма да го извади. Ще те прегърне, ще те успокои и ще ти прошепне: „Мое мило дете, Аз умрях за теб. Ти съгреши, но искрено се покая и изповяда греха си пред Мен. Благодаря ти за доверието. Ето, Аз ти прощавам. Заличавам греховете ти и правя дрехата на твоя характер бяла като сняг. Аз повече няма да си спомня за греховете ти!” Ще преживееш ли този блажен момент и ти, скъпи приятелю?