ВАЖЕН Е ДНЕШНИЯТ ДЕН

Мнозина са се утежнили с предчувствие на бъдещи неприятности. Те се мъчат постоянно да внесат товарите на утрешния ден в днешния. И така един голям дял от техните изпитания се оказват въображаеми. За такива хора Исус не е подсигурил нищо. Той обещава благодат само за деня. Той ни повелява да не се натоварваме с грижите и безпокойствата на утрешния ден; понеже „достатъчно е за деня злото му.” Матей 6:34. Навикът да изпадаме в мрачно настроение от предчувствани злини не е нито мъдър, нито християнски. Като правим това, не успяваме да се радваме на благословенията, нито да се възползваме от възможностите на настоящето. Господ изисква от нас да си изпълняваме задълженията на днешния ден и да понасяме изпитанията на този ден. Днес трябва да хвалим и да почетем Бога.

Битката за твоя ум (biblebg.com)